37 rokov nepretržitej činnosti pri zachovávaní ľudových tradícii regiónu Turiec

Malinovského 5/25, P.O.Box 135
036 01 Martin, SLOVENSKO

Ján Linceni - organizačný vedúci/organizational leaders
mobil: +421 905 839 779

Božena Kočalková - umelecká vedúca/artistic director
mobil: +421 903 516 414

dfsturiec@dfsturiec.sk

 

28. 4. 2019 Krajska prehliadka Kubínske krpčeky TU

30.4.2019 Výchovný koncert  pre deti MŠ v CVČ Kamarát TU

30. 4. 2019 Stavanie mája v Košťanoch nad Turcom TU

31 .5. 2019 MDD Divadelné námestie

1.6.2019 Valčianska dolina 

1.6.2019 Múzeum požiarnej techniky Priekopa - 90. skautov v Martine - vystúpenie  v riešení

8.6.2019 MDD DFS Turiec - chata Osikovo

9.6.2019 MSD  35. výročie TSF 

BLIŽŠIE INFORMÁCIE POSTUPNE PO AKTUALIZÁCII

Informácie o poskytnutí 2%  Tu

počítadlo.abz.cz

Informácie k vystúpeniam v 4 - 5/2017 AKTUALIZOVANÉ 25.4.2017

13.03.2017 12:49

Už uskutočnené vystúpenia:

8. 4. 2017  "Vystúpenie pre Campo di Martin" v Martine

 • zraz účinkujúcich o 8,30 hod v CVČ Kamarát
 • zostava určená na skúške vo švtrtok 6.4.2017
 • prezlek do krojov, presun autobusom do Campo Di Martin, po skončení spoločný návrat do CVČ Kamarát, kroje sa odovzdávajú späť do krojárne. Vystupovať sa bude aj keď bude popŕchať, organizátor má zabezpečenú mokrú variantu.   
 • návrat do CVČ Kamarát o cca 10,30-11,00 hod.

11. 4. 2017 "Výchovný koncert pre MŠ", CVČ Kamarát, Martin

 • zraz účinkujúcich  o 8,00 hod v CVČ Kamarát 
 • zostava určená na skúške vo švtrtok 6.4.2017 prípadne upresnené v sobotu 8.4.2017, deti dostali do školy ospravedlnenky
 • rozchod účinkujúcich po ukončení výchovných koncertov o cca 11,30 hod

23. 4. 2017 SÚSTREDENIE PRED KRAJSKOU SÚŤAŽOU

 •     zraz účinkujúcich v súťažnej choreografii o 8,00 hod v DO Strojár v Martine
 •     sútredenie bude trvať do cca 12,00 hod  
 •     vo švrtok 20.4.2017 si všetci účinkujúci zoberú kroje  a donesú do DO Strojár
 •     nezabudnúť zobrať niečo malé a chutné na zajedenie a pitie a HLAVNE DOBRÚ NÁLADU :-)

28. 4. 2017 "130. výročie SOŠ dopravnej", Martin - Priekopa

 • zraz účinkujúcich o 14,00 hod v CVČ Kamarát       
 • prezliekame sa do krojov v CVČ Kamarát, po vystúpení návrat do CVČ a všetky kroje sa odkladajú späť do krojárne.

30. 4. 2017 "Kubínske krpčeky", krajská súťažná prehliadka detského tanečného folklóru, Dolný Kubín

 • zraz účinkujúcich a ĽH Javorček o 8,30 hod v CVČ Kamarát,
 • obed je zabezpečený, je potrebné zobrať si zo sebou niečo chutné na desiatu a olovrant,
 • začiatok súťaže o 13,00 hod,
 • všetci naši priaznivci čo nás prídu podporiť budú vítaní :-)
 • príchod domov do CVČ Kamarát do cca 19,30 hod.

6. 5. 2017 "I. Tradičný Majáles", kultúrna sála Martin - Priekopa  !!!AKCIA AKO CELOK ZRUŠENÁ ZO STRANY ORGANIZÁTORA!!!