36 rokov nepretržitej činnosti pri zachovávaní ľudových tradícii regiónu Turiec

Malinovského 5/25, P.O.Box 135
036 01 Martin, SLOVENSKO

Ján Linceni - organizačný vedúci/organizational leaders
mobil: +421 905 839 779

Božena Kočalková - umelecká vedúca/artistic director
mobil: +421 903 516 414

dfsturiec@dfsturiec.sk

Sledujete Kalendár vystúpení 2018 

a Aktuality !

 

 

 

 

počítadlo.abz.cz

Vystúpenia 19.3., 22.3., 24.3. 2016

16.03.2016 07:14

19. 3. 2016  "Veľká noc ide..." , OC Tulip Martin

 • platí pre celý súbor , t. j. deti 1., 2., 3.  skupiny  a ĽH Javorček
 • zraz účinkujúcich v OC Tulip o 14,00 hod
 • kroje si všetci účinkujúci zoberú domov vo štvrtok 17. .3. 2016 a donesú ich do OC Tulip kde sa prezliekame do krojov, rozospievame a urobíme si krátku generálka programu
 • od 15,00 hod vystúpenie (2 programové vstupy vrámci popoludnia), skončenie o cca 16,30 hod.
 • po skončení vystúpenie sa prezlečieme do civilu a EŠTE V SOBOTU PO SKONČENÍ VYSTÚPENIA SA VŠETKY KROJE, REKVIZITY A HUDOBNÉ NÁSTROJE ODVEZÚ DO CVČ KAMARÁT

22. 3. 2016  "Z truhlice starej matere", výchovný koncert pre MŠ v CVČ Kamarát

 • platí pre celý súbor , t. j. deti 1., 2., 3.  skupiny  a ĽH Javorček
 • zraz účinkujúcich o 7,30 hod v CVČ Kamarát
 • vystúpenie o 9,00 hod a 10,00 hod

24. 3. 2016  vystúpenie pre Raiffeisen Banku

 • platí pre  deti 1., 2.,  skupiny  a ĽH Javorček
 • príprava programu a zhrávka v utorok 22. 3. 2016
 • zraz účinkujúcich o 13,00 hod. v CVČ Kamarát