36 rokov nepretržitej činnosti pri zachovávaní ľudových tradícii regiónu Turiec

Malinovského 5/25, P.O.Box 135
036 01 Martin, SLOVENSKO

Ján Linceni - organizačný vedúci/organizational leaders
mobil: +421 905 839 779

Božena Kočalková - umelecká vedúca/artistic director
mobil: +421 903 516 414

dfsturiec@dfsturiec.sk

Sledujete Kalendár vystúpení 2018 

a Aktuality !

 

 

 

 

počítadlo.abz.cz

Vystúpenia 13. a 14. 5. 2016 AKTUALIZOVANÉ

11.05.2016 08:10

24. 5. 2016  "HURBY Fest", Fit klub Hurbanka v Martine  Z dôvodu nepriaznivého počasia DFS Turiec na podujatí NEVYSTUPUJE

  • platí pre celý súbor , t. j. deti 1., 2., 3.  skupiny  a ĽH Javorček,
  • zraz účinkujúcich v CVČ Kamarát o 13,30 hod.,
  • prezlečieme sa do krojov, urobíme zostavy a o cca 15,00 hod začína vystúpenie.  Návrat do CVČ Kamarát o cca 17,00.     VŠETKY KROJE SA ODKLADAJÚ DO KROJÁRNE DFS TURIEC V CVČ KAMARÁT.

13. 5. 2016  Deň matiek v Žabokrekoch

  • platí pre celý súbor , t. j. deti 1., 2., 3.  skupiny  a ĽH Javorček,
  • zraz účinkujúcich v CVČ Kamarát  o 14,30 hod.,
  • prezlečieme sa do krojov, urobíme zostavy a o 16,00 hod začína vystúpenie.  Návrat do CVČ Kamarát o cca 17,00-17,30 hod.