36 rokov nepretržitej činnosti pri zachovávaní ľudových tradícii regiónu Turiec

Malinovského 5/25, P.O.Box 135
036 01 Martin, SLOVENSKO

Ján Linceni - organizačný vedúci/organizational leaders
mobil: +421 905 839 779

Božena Kočalková - umelecká vedúca/artistic director
mobil: +421 903 516 414

dfsturiec@dfsturiec.sk

Sledujete Kalendár vystúpení 2018 

a Aktuality !

 

 

 

 

počítadlo.abz.cz

Vystúpenia 13. 12. a 14. 12. 2017

13.12.2017 07:26

Už je za nami :-)

13. 12. 2017 o 17,00 hod.  "Vianoce pred Vianocami" v kine Moskva

 • Viac o podujatí CVČ Kamarát TU.
 • Platí pre dievčatá  1. skupiny, zostava určená na skúške v utorok 12.12.2017
 • Zraz účinkujúcich o 16,00 hod. v CVČ Kamarát. Prezlek do krojov spoločný odchod do kina Moskava.
 • Po skončení vystúpenia presun autami do OC Tulip.

13. 12. 2017 o 18,00 hod.  "Slovensko spieva koledy 2017" v OC Tulip

 • Pozývame vás na prvý ročník jedinenčného podujatia. V rovnaký deň a rovnakú hodinu sa budú na rôznych miestach na Slovensku i v Čechách spievať koledy. VIAC TU.
  Tri známe koledy – Narodil sa Kristus pán, Nesiem vám noviny, počúvajte! a Búvaj dieťa krásne – budú znieť v Čechách i na Slovensku 13. decembra o 18. hodine.
 • Spoločný návrat do CVČ Kamarát do cca 19,00 hod. Všetky kroje a rekvizity sa odkladajú do krojárne!!!

14. 12. 2017  "Z truhlice starých materí" výchovný koncert pre MŠ v CVČ Kamarát

 • Platí pre deti  1. 2., 3.  skupiny, zostava určená na skúške v utorok 12. 12. 2017
 • Zraz účinkujúcich o 7,30 hod. v CVČ Kamarát.
 • Skončenie výchovných koncertov o cca 11,30 hod.