37 rokov nepretržitej činnosti pri zachovávaní ľudových tradícii regiónu Turiec

Malinovského 5/25, P.O.Box 135
036 01 Martin, SLOVENSKO

Ján Linceni - organizačný vedúci/organizational leaders
mobil: +421 905 839 779

Božena Kočalková - umelecká vedúca/artistic director
mobil: +421 903 516 414

dfsturiec@dfsturiec.sk

 

28. 4. 2019 Krajska prehliadka Kubínske krpčeky TU

30.4.2019 Výchovný koncert  pre deti MŠ v CVČ Kamarát TU

30. 4. 2019 Stavanie mája v Košťanoch nad Turcom TU

31 .5. 2019 MDD Divadelné námestie

1.6.2019 Valčianska dolina 

1.6.2019 Múzeum požiarnej techniky Priekopa - 90. skautov v Martine - vystúpenie  v riešení

8.6.2019 MDD DFS Turiec - chata Osikovo

9.6.2019 MSD  35. výročie TSF 

BLIŽŠIE INFORMÁCIE POSTUPNE PO AKTUALIZÁCII

Informácie o poskytnutí 2%  Tu

počítadlo.abz.cz

Vystúpenia 11., 12., a 15.11.2016

11.11.2016 07:42

11. 11. 2016 "Svätomartinské hody" na Divadelnom námestí v Martine

  • zraz účinkujúcich o 14,30 hod v CVČ Kamarát pre 1. a 2. skupinu a muzikantov ĽH Javorček
  • prezlek do krojov v CVČ Kamarát, určite pod kroj doniesť teplé oblečenie. Vystúpenie na námestí o cca 16,15 hod.
  • po skončení vystúpenia návrat do CVČ Kamarát a kroje do krojárne!!!!
12. 11. 2016 "FS FATRAN a jeho hostia", DO Strojár Martin o 17,00 hod
  • zraz účinkujúcich  o 14,00 hod v CVČ Kamarát pre 1. a 2. skupinu (určená tanečná zostava) a muzikantov ĽH Javorček. Zoberieme kroje, nástroje a presunieme sa do DO Strojár.
  • návrat domov po skončení programu, t. j. o cca 19,30 hod z DO Strojár v Martine. Kroje sa berú domov a donesú sa späť do krojárne v utorok 15. 11. 2016
15. 11. 2016 "výchovný koncert pre MŠ", CVČ Kamarát
  • zraz účinkujúcich  o 7,30 hod v CVČ Kamarát
  • 2 koncerty o 9,00 hod  a 10,00 hod. Rozchod domov o cca 11,30 hod.  Pravidelná skúška v utorok 15.11.2016 BUDE podľa pravidelného programu.