37 rokov nepretržitej činnosti pri zachovávaní ľudových tradícii regiónu Turiec

Malinovského 5/25, P.O.Box 135
036 01 Martin, SLOVENSKO

Ján Linceni - organizačný vedúci/organizational leaders
mobil: +421 905 839 779

Božena Kočalková - umelecká vedúca/artistic director
mobil: +421 903 516 414

dfsturiec@dfsturiec.sk

 

28. 4. 2019 Krajska prehliadka Kubínske krpčeky TU

30.4.2019 Výchovný koncert  pre deti MŠ v CVČ Kamarát TU

30. 4. 2019 Stavanie mája v Košťanoch nad Turcom TU

31 .5. 2019 MDD Divadelné námestie

1.6.2019 Valčianska dolina 

1.6.2019 Múzeum požiarnej techniky Priekopa - 90. skautov v Martine - vystúpenie  v riešení

8.6.2019 MDD DFS Turiec - chata Osikovo

9.6.2019 MSD  35. výročie TSF 

BLIŽŠIE INFORMÁCIE POSTUPNE PO AKTUALIZÁCII

Informácie o poskytnutí 2%  Tu

počítadlo.abz.cz

Valné zhromaždenie OZ DFS Turiec a fašiangové posedenie 2016

25.01.2016 13:17

 VÝBOR DETSKÉHO FOLKLÓRNEHO SÚBORU TURIEC, občianske združenie pozýva svojich členov na VALNÉ  ZHROMAŽDENIE Občianskeho združenia DFS Turiec, ktoré sa uskutoční dňa 6. februára 2016 o 15:00 hod. V sídle DFS Turiec – CVČ KAMARÁT

PROGRAM:

 1.  Zahájenie rokovania
 2.  Voľba pracovných komisií
 3.  Správa o činnosti za rok 2015
 4.  Správa o hospodárení za rok 2015
 5.  Správa DR
 6.  Návrh plánu činnosti na rok 2016
 7.  Návrh rozpočtu na rok 2016
 8.  Potvrdenie členov výboru OZ a dozornej rady na roky 2015 – 2017 a voľba  nových členov
 9.  Prijatie nových členov DFS Turie, OZ
 10.  Diskusia
 11.  Návrh na uznesenie
 12.  Záver

ÚČASŤ VŠETKÝCH ČLENOV JE POVINNÁ !

 

Zároveň Vás srdečne pozývame  na  batôžkové  posedenie pod názvom "Fašinag sa už kráti...", ktoré sa uskutoční dňa 6. februára 2016  o 16:00 hod.(t.j. ihneď po skončení valného zhromaždenia) v sídle DFS Turiec – CVČ Kamarát.

Program zabezpečia deti a dospelý DFS Turiec.

Súčasťou  fašiangovania bude súťaž o najchutnejšiu a na vzhľad najlepšie vyzerajúci šišku alebo fánku.

Hodnotiace  vzorky, ale aj niečo malé v batôžku na občerstvenie, si  treba priniesť so sebou.

Víťazi  budú odmenení vecnou cenou.

 

TEŠÍME SA  NA  STRETNUTIE S VAMI :-)

 

INFOBLESK 1/2016 na stiahnutie.