37 rokov nepretržitej činnosti pri zachovávaní ľudových tradícii regiónu Turiec

Malinovského 5/25, P.O.Box 135
036 01 Martin, SLOVENSKO

Ján Linceni - organizačný vedúci/organizational leaders
mobil: +421 905 839 779

Božena Kočalková - umelecká vedúca/artistic director
mobil: +421 903 516 414

dfsturiec@dfsturiec.sk

 

28. 4. 2019 Krajska prehliadka Kubínske krpčeky TU

30.4.2019 Výchovný koncert  pre deti MŠ v CVČ Kamarát TU

30. 4. 2019 Stavanie mája v Košťanoch nad Turcom TU

31 .5. 2019 MDD Divadelné námestie

1.6.2019 Valčianska dolina 

1.6.2019 Múzeum požiarnej techniky Priekopa - 90. skautov v Martine - vystúpenie  v riešení

8.6.2019 MDD DFS Turiec - chata Osikovo

9.6.2019 MSD  35. výročie TSF 

BLIŽŠIE INFORMÁCIE POSTUPNE PO AKTUALIZÁCII

Informácie o poskytnutí 2%  Tu

počítadlo.abz.cz

Sústredenie 21. a 22. 10. 2017

19.10.2017 21:24

Sústredenie DFS Turiec - príprava 35. výročia

Kedy a kde: v sobotu 21. 10. 2017 v CVČ Kamarát

  • v čase 8,00 - 12,00 hod platí pre deti 3. skupiny
  • v čase 8,00 - 16,00 hod platí pre deti 1. a 2. skupiny
  • v čase 8,30 - 16,00 hod platí pre muzikantov ĽH Javorček
Nezabudnúť zobrať zo sebou:
  • pitný režim a niečo chutné na desiatu, obed a prípadne olovrant,
  • dobrú náladu :-)

Kedy a kde: v nedeľu 22.10. 2017 v CVČ Kamarát

  • v čase 8,00 - 12,00 hod platí pre celý súbor, t. j. 1., 2., 3. skupina a ĽH Javorček
  • zhrávka pripravovaného programu
Nezabudnúť zobrať zo sebou:
  • pitný režim a niečo chutné na desiatu,
  • dobrú náladu :-)