37 rokov nepretržitej činnosti pri zachovávaní ľudových tradícii regiónu Turiec

Malinovského 5/25, P.O.Box 135
036 01 Martin, SLOVENSKO

Ján Linceni - organizačný vedúci/organizational leaders
mobil: +421 905 839 779

Božena Kočalková - umelecká vedúca/artistic director
mobil: +421 903 516 414

dfsturiec@dfsturiec.sk

 

Informácie o poskytnutí 2%  Tu

CANDRBÁL 2019 Tu

počítadlo.abz.cz

Sústredenie 11. a 12.11.2017

08.11.2017 06:53

Sústredenie DFS Turiec - príprava 35. výročia

Kedy a kde: v sobotu 11. 11. 2017 v CVČ Kamarát

  • v čase 8,00 - 12,00 hod platí pre deti 3. skupiny
  • v čase 8,00 - 16,00 hod platí pre deti 1. a 2. skupiny
  • v čase 8,30 - 16,00 hod platí pre muzikantov ĽH Javorček
Nezabudnúť zobrať zo sebou:
  • pitný režim a niečo chutné na desiatu, obed a prípadne olovrant,
  • dobrú náladu :-)

Kedy a kde: v nedeľu 12.11. 2017 v CVČ Kamarát

  • v čase 8,00 - 12,00 hod platí pre celý súbor, t. j. 1., 2., 3. skupina a ĽH Javorček
  • zhrávka pripravovaného programu
Nezabudnúť zobrať zo sebou:
  • pitný režim a niečo chutné na desiatu,
  • dobrú náladu :-)