37 rokov nepretržitej činnosti pri zachovávaní ľudových tradícii regiónu Turiec

Malinovského 5/25, P.O.Box 135
036 01 Martin, SLOVENSKO

Ján Linceni - organizačný vedúci/organizational leaders
mobil: +421 905 839 779

Božena Kočalková - umelecká vedúca/artistic director
mobil: +421 903 516 414

dfsturiec@dfsturiec.sk

 

28. 4. 2019 Krajska prehliadka Kubínske krpčeky TU

30.4.2019 Výchovný koncert  pre deti MŠ v CVČ Kamarát TU

30. 4. 2019 Stavanie mája v Košťanoch nad Turcom TU

31 .5. 2019 MDD Divadelné námestie

1.6.2019 Valčianska dolina 

1.6.2019 Múzeum požiarnej techniky Priekopa - 90. skautov v Martine - vystúpenie  v riešení

8.6.2019 MDD DFS Turiec - chata Osikovo

9.6.2019 MSD  35. výročie TSF 

BLIŽŠIE INFORMÁCIE POSTUPNE PO AKTUALIZÁCII

Informácie o poskytnutí 2%  Tu

počítadlo.abz.cz

Súborové MDD na Osikove 2018

17.04.2018 15:01

MDD na Osikove 5. 5. 2018

  • Stretávame sa v sobotu 5. 5. 2018 o 9,00 hod na chate mestského úradu na Osikove - Martin Stráne. Od údolnej stanice bývalej lanovky po zvážnici po žltej turistickej značke na Martinské hole, po cca 200 m pri mostíku odbočiť vpravo dole. Cestu označíme farebným krepovým papierom.
  • Rodičia, ktorí prejavili ochotu pomôcť s prípravou a organizáciou, prosíme aby prišli v stredu 2. 5. 2018 o 17,00 hod do CVČ Kamarát. Spoločne si navaríme 2 "kotlíky" guľášu, zasúťažíme si, turistiky chtiví si vybehnú na Martinské hole, ale hlavne nám bude spoločne veselo a určite budeme mať na čo spomínať.
  • Viac informácií v "Guľáš návratke"