37 rokov nepretržitej činnosti pri zachovávaní ľudových tradícii regiónu Turiec

Malinovského 5/25, P.O.Box 135
036 01 Martin, SLOVENSKO

Ján Linceni - organizačný vedúci/organizational leaders
mobil: +421 905 839 779

Božena Kočalková - umelecká vedúca/artistic director
mobil: +421 903 516 414

dfsturiec@dfsturiec.sk
počítadlo.abz.cz

Skúšky počas Veľkonočných prázdnin 2018

28.03.2018 06:46

Skúšky počas Veľkonočných prázdnin  budú nasledovne.

29. 3. 2018 vo štvrtok

  • tvorivé veľkonočné dielne pre chlapcov a dievčatá
  • pletenie korbáčov a maľovanie veľkonočných vajíčok

3. 4. 2018 v utorok

  • PRAVIDELNÁ SKÚŠKA NEBUDE