37 rokov nepretržitej činnosti pri zachovávaní ľudových tradícii regiónu Turiec

Malinovského 5/25, P.O.Box 135
036 01 Martin, SLOVENSKO

Ján Linceni - organizačný vedúci/organizational leaders
mobil: +421 905 839 779

Božena Kočalková - umelecká vedúca/artistic director
mobil: +421 903 516 414

dfsturiec@dfsturiec.sk

 

28. 4. 2019 Krajska prehliadka Kubínske krpčeky TU

30.4.2019 Výchovný koncert  pre deti MŠ v CVČ Kamarát TU

30. 4. 2019 Stavanie mája v Košťanoch nad Turcom TU

31 .5. 2019 MDD Divadelné námestie

1.6.2019 Valčianska dolina 

1.6.2019 Múzeum požiarnej techniky Priekopa - 90. skautov v Martine - vystúpenie  v riešení

8.6.2019 MDD DFS Turiec - chata Osikovo

9.6.2019 MSD  35. výročie TSF 

BLIŽŠIE INFORMÁCIE POSTUPNE PO AKTUALIZÁCII

Informácie o poskytnutí 2%  Tu

počítadlo.abz.cz

Aktivity počas jarných prázdnin

30.01.2017 12:10

ROZPIS MIMORIADNÝCH SKÚŠOK A SÚSTREDENÍ DFS TURIEC POČAS  JARNÝCH PRÁZDNIN

Dátum

Čas

 

2.3.2017

17:00-19:00

Platí pre 1., 2. skupinu, určené deti (chlapci) 3. skupiny, ktoré sú zaradené do pripravovanej novej choreografie a muzikantov DĽH.

4.3.2017

9:00-16:00

Tanec, spev, DĽH  – Platí pre 1., 2. skupinu, určené deti (chlapci) 3. skupiny, ktoré sú zaradené do pripravovanej novej choreografie a muzikantov DĽH.

Všetky deti prídu spoločne o 9,00 hod. Prosíme, aby si deti zobrali nieči chutné na jedenie a pitie, aby mali dostatok energie a dobrú náladu :-)

Účasť členov je povinná z dôvodu nácviku choreografie na súťaž (11. 3. 2017)

UPOZORNENIE
Dňa 28. 2. 2017 skúška DFS TURIEC NEBUDE! - jarné prázdniny