37 rokov nepretržitej činnosti pri zachovávaní ľudových tradícii regiónu Turiec

Malinovského 5/25, P.O.Box 135
036 01 Martin, SLOVENSKO

Ján Linceni - organizačný vedúci/organizational leaders
mobil: +421 905 839 779

Božena Kočalková - umelecká vedúca/artistic director
mobil: +421 903 516 414

dfsturiec@dfsturiec.sk

 

28. 4. 2019 Krajska prehliadka Kubínske krpčeky TU

30.4.2019 Výchovný koncert  pre deti MŠ v CVČ Kamarát TU

30. 4. 2019 Stavanie mája v Košťanoch nad Turcom TU

31 .5. 2019 MDD Divadelné námestie

1.6.2019 Valčianska dolina 

1.6.2019 Múzeum požiarnej techniky Priekopa - 90. skautov v Martine - vystúpenie  v riešení

8.6.2019 MDD DFS Turiec - chata Osikovo

9.6.2019 MSD  35. výročie TSF 

BLIŽŠIE INFORMÁCIE POSTUPNE PO AKTUALIZÁCII

Informácie o poskytnutí 2%  Tu

počítadlo.abz.cz

1. - 2. 6. 2018 vystúpenie a generálka programu

31.05.2018 07:01

1. 6. 2017  "Rodičia a deti, nezabudnime sa hrať!" na Divadelnom námestí v Martine

  • Zraz účinkujúcich o 14,30 hod v CVČ Kamarát.
  • Vystúpenie platí pre 2.  a 3. skupinu.
  • Prezlek do krojov, kroje sa odovzdávajú späť do krojárne.
  • Deti 1. skupiny v civile zraz o 15,00 hod na Divadelnom námestí.

2. 6. 2017  "generálna skúška programu na FV Východná" v MSD v Jahodníckych hájoch v Martine

  • Zraz účinkujúcich o 9,30 hod. na parkovisku  pred MSD.
  • Prejdeme spoločne vstupnou bránou do MSD.
  • Nezabudnúť zobrať zo sebou pitie a niečo chutné na zajedenie a samozrejme oblečenie primerané počasiu.
  • Predpokladaný koniec skúšky do cca 13,00 hod.