37 rokov nepretržitej činnosti pri zachovávaní ľudových tradícii regiónu Turiec

Malinovského 5/25, P.O.Box 135
036 01 Martin, SLOVENSKO

Ján Linceni - organizačný vedúci/organizational leaders
mobil: +421 905 839 779

Božena Kočalková - umelecká vedúca/artistic director
mobil: +421 903 516 414

dfsturiec@dfsturiec.sk
počítadlo.abz.cz

Odovzdanie vzdelávacích poukazov

21.09.2018 08:57

        Vázený rodičia, priatelia DFS Turiec a CVČ Kamarát

  • Pokiaľ máte vzdelávací poukaz zo školy a chcete  ho poskytnúť CVČ Kamarát, môžete  tak urobiť termín odovzdania vzdelávacích  poukazov do  25.9.2018 .
  • Využiť môžete piatok 21.9. a sobotu 22.9. 2018, kedy má DFS Turiec vystúpenie. Poukazy môžete poslať po deťoch alebo priniesť osobne do CVČ Kamarát.