37 rokov nepretržitej činnosti pri zachovávaní ľudových tradícii regiónu Turiec

Malinovského 5/25, P.O.Box 135
036 01 Martin, SLOVENSKO

Ján Linceni - organizačný vedúci/organizational leaders
mobil: +421 905 839 779

Božena Kočalková - umelecká vedúca/artistic director
mobil: +421 903 516 414

dfsturiec@dfsturiec.sk
počítadlo.abz.cz

17.7. 2018 Zrušenie plánovanej činnosti DFS Turiec

13.07.2018 10:36

 Plánovaná mimoriadna skúška DFS Turiec 17. 7. 2018 ako aj vystúpenie 18. 7. 2018 v MSD pre turistov z Rakuska 

sú Z R U Š E N É

Oznámil to objednávateľ vystúpenia dňa 16. 7. 2018 čas 10:26 hod.