37 rokov nepretržitej činnosti pri zachovávaní ľudových tradícii regiónu Turiec

Malinovského 5/25, P.O.Box 135
036 01 Martin, SLOVENSKO

Ján Linceni - organizačný vedúci/organizational leaders
mobil: +421 905 839 779

Božena Kočalková - umelecká vedúca/artistic director
mobil: +421 903 516 414

dfsturiec@dfsturiec.sk
počítadlo.abz.cz

Mimoriadmé skúšky a vystúpenia do konca roka 2018

22.10.2018 18:56

 Nakoľko DFS Turiec absolvuje v mesiacoch  november a december 2018 plánované vystúpenia poskytujeme Vám touto cestou  prehľad mimoriadných skúšok a vystúpení  DFS Turec do konca roka 2018. Nakoľko  vystúpenia DFS Turiec  sú spoločensky dôležité,  vedenie DFS Turiec doporučuje prispôsobiť voľný čas  deťom tak, aby sa mimoriadných skúšok zúčastnili. Ďalšie  informácie budú poskytnuté priebežne.

Dátum

Veľká sála

Malá sála

Hudobná m.

Kuchynka

Dôvod

28.10.2018*

9:00-18:00

9:00-18:00

9:00-18:00

X

*Nácvik programu na vystúpenia: 

17.11.2018 športová hala,

8.12. 2018 DFS Turiec a jeho hostia V.,

4.12. alebo11.12.2018  VK pre MŠ v CVČ,

12.12.2018 Kino Moskva,

18.12.2018 SLSP, a.s. Žilina,

21.-22.12.2018 Buchlovice ČR.

30.10. 2018*

9:00-12:00

9:00-12:00

9:00-12:00

X

 

4.11.2018*

14:00- 17:00

14:00- 17:00

14:00- 17:00

X

 

17.11. 2018*

8:00-16:00

8:00-16:00

8:00-16:00

X

 

8. 12. 2018

17:00-22:00

X

X

9:00-13:00*

DFS Turiec a jeho hostia V. Spoločenské posedenie s DFS Děcká z Buchlovíc. 

* Príprava občerstvenia pre účinkujúcich a hostí.