37 rokov nepretržitej činnosti pri zachovávaní ľudových tradícii regiónu Turiec

Malinovského 5/25, P.O.Box 135
036 01 Martin, SLOVENSKO

Ján Linceni - organizačný vedúci/organizational leaders
mobil: +421 905 839 779

Božena Kočalková - umelecká vedúca/artistic director
mobil: +421 903 516 414

dfsturiec@dfsturiec.sk

 

Informácie o poskytnutí 2%  Tu

CANDRBÁL 2019 Tu

počítadlo.abz.cz

Súborové MDD na Osikove a 32.ročník TSF

08.06.2016 11:29

11. 6. 2016

MDD a súborový guľáš na Osikove

  •     stretneme sa VŠETCI na chate Osikovo v čase od 10,00 - 10,30 hod a každý kto má chuť pomôcť pri varení a príprave hier od 8,30 hod.
  •     čaká nás varenie guľášu, hry v prírode, súťaže pre deti a rodičov
  •     akákoľvek pomocná rodičovská ruka pri varení guľášu a organizovaní hier a súťaží BUDE VÍTANÁ :-)

12. 6. 2016

32. ročník "Turčianske slávnosti folklóru" v MSD v Jahodníckych hájoch v Martine

  •     zraz všetkých účinkujúcich (1.sk, 2.sk, 3.sk, ĽH)  o 8,30 hod. v CVČ Kamarát
  •     všetci účinkujúci sa presunú spoločne autobusom do MSD
  •     podľa pokynov organizátora sa zložíme v niektorom z objektov múzea, prezlečieme do krojov
  •     DFS Turiec účinkuje v detskom programe "Zahrajme sa na remeselníkov" o 11,00 hod. (všetky skupiny a ĽH Javorček)
  •     organizátor zabezpečí stravné (bageta) a čiastočne pitný režim
  •     nezabudnúť si ale napriek tomu  zobrať zo sebou pitie a niečo chutné na jedenie podľa vlastnej chuti

SPOLOČNE PREŽIJEME VESELÝ ALE NÁROČNÝ LETNÝ VÍKEND  :-) :-) :-)