37 rokov nepretržitej činnosti pri zachovávaní ľudových tradícii regiónu Turiec

Malinovského 5/25, P.O.Box 135
036 01 Martin, SLOVENSKO

Ján Linceni - organizačný vedúci/organizational leaders
mobil: +421 905 839 779

Božena Kočalková - umelecká vedúca/artistic director
mobil: +421 903 516 414

dfsturiec@dfsturiec.sk

 

Informácie o poskytnutí 2%  Tu

CANDRBÁL 2019 Tu

počítadlo.abz.cz

MDD na Divadelnom námestí

01.06.2016 09:13

3. 6. 2016  "Rodičia a deti nezabudnime sa hrať"  MDD na Divadelnom námestí v Martine

  • platí pre celý súbor, t. j. deti 1., 2., 3. skupiny  a ĽH Javorček,
  • zraz účinkujúcich v CVČ Kamarát: o 14,30 hod. 3. skupina a určené deti 2.skupiny, o 15,30 hod zostávajúce deti 2. skupiny, 1. skupina a ĽH Javorček
  • vystúpenia sú plánované o 15,30 hod. a 16,30 hod. malé deti, o 16,55 hod. veľké deti