36 rokov nepretržitej činnosti pri zachovávaní ľudových tradícii regiónu Turiec

Malinovského 5/25, P.O.Box 135
036 01 Martin, SLOVENSKO

Ján Linceni - organizačný vedúci/organizational leaders
mobil: +421 905 839 779

Božena Kočalková - umelecká vedúca/artistic director
mobil: +421 903 516 414

dfsturiec@dfsturiec.sk

!!! Doplnené vystúpenia !!! Sledujete Kalendár vystúpení 2018 

Viac informácií  k vystúpeniam v Aktualitách

18. 8. 2018 Východna info. TU

14.8. a 16.8 2018 Mimoriadna skúška členov DFS Turiec TU

Dodatok k infoblesku 2-2018 Šumiac- Telgart TU 

ĎAKUJEME za 2% z Vašich daní. Pomáhajú nám :-)

počítadlo.abz.cz

MDD na Divadelnom námestí

01.06.2016 09:13

3. 6. 2016  "Rodičia a deti nezabudnime sa hrať"  MDD na Divadelnom námestí v Martine

  • platí pre celý súbor, t. j. deti 1., 2., 3. skupiny  a ĽH Javorček,
  • zraz účinkujúcich v CVČ Kamarát: o 14,30 hod. 3. skupina a určené deti 2.skupiny, o 15,30 hod zostávajúce deti 2. skupiny, 1. skupina a ĽH Javorček
  • vystúpenia sú plánované o 15,30 hod. a 16,30 hod. malé deti, o 16,55 hod. veľké deti