37 rokov nepretržitej činnosti pri zachovávaní ľudových tradícii regiónu Turiec

Malinovského 5/25, P.O.Box 135
036 01 Martin, SLOVENSKO

Ján Linceni - organizačný vedúci/organizational leaders
mobil: +421 905 839 779

Božena Kočalková - umelecká vedúca/artistic director
mobil: +421 903 516 414

dfsturiec@dfsturiec.sk

 

Informácie o poskytnutí 2%  Tu

CANDRBÁL 2019 Tu

počítadlo.abz.cz

Kubínske spievanky 24. 4. 2016 - VÝSLEDKY

20.04.2016 07:18

Krajská súťažná prehliadka detského hudobného folklóru "Kubínske spievanky" v Dolnom  Kubíne:

Výsledky......

Dievčatá si spolu s muzikantami ĽH Javorček  "vyspievali" STRIEBORNÉ PÁSMO.

BLAHOŽELÁME!!!!!

  • Zraz účinkujúcich, t. j. dievčatá speváckej skupiny a muzikanti z ĽH Javorček o 8,00 hod v CVČ Kamarát.
  • Odchod autobusu o cca 8,50 hod do Dolného Kubína
  • Obed je zabezpečený, je potebné zobrať niečo chutné na desiatu a olovrant.
  • Začiatok súťaže o 13,00 hod
  • Príchod domov do CVČ Kamarát o cca 19,30 hod