37 rokov nepretržitej činnosti pri zachovávaní ľudových tradícii regiónu Turiec

Malinovského 5/25, P.O.Box 135
036 01 Martin, SLOVENSKO

Ján Linceni - organizačný vedúci/organizational leaders
mobil: +421 905 839 779

Božena Kočalková - umelecká vedúca/artistic director
mobil: +421 903 516 414

dfsturiec@dfsturiec.sk
počítadlo.abz.cz

Inštrukcie pre rodiny na ubytovanie DFS Děcka z Buchlovic.

04.12.2018 12:59

       9.2 harmonogram ubytovanie DFS Děcka z Buchlovic .doc (60416)

        Informácie k ubytovaniu Mgr. Zuzana Dejčíková č.t. +421 905 940283