37 rokov nepretržitej činnosti pri zachovávaní ľudových tradícii regiónu Turiec

Malinovského 5/25, P.O.Box 135
036 01 Martin, SLOVENSKO

Ján Linceni - organizačný vedúci/organizational leaders
mobil: +421 905 839 779

Božena Kočalková - umelecká vedúca/artistic director
mobil: +421 903 516 414

dfsturiec@dfsturiec.sk
počítadlo.abz.cz

Informácie pre rodičov, vedúcich a deti na dni 20.12.2018, 21.12.2018 a 22.12.2018

19.12.2018 11:15

     Vo štvrtok  20.12. 2018 bude o 17:00 hod.  gen. skúška programu, skúšky sa   zúčastňujú všetci  účastníci       zájazdu -  vedúci a  deti povinne !

  Zájazd do Buchlovic ČR

 Zraz vedúcich :  účastníkov zájazdu  v CVČ Kamarát:  piatok 21. 12. 2018 o 12:00 hod.

Zraz  detí: účastníkov zájazdu v CVČ Kamarát:  piatok 21. 12. 2018 o 12:30 hod.

  Návrat do MT: sobota 22. 12. 2018 o cca 23,00 hod

 NEZABUDNÚŤ ZOBRAŤ:

  • Platný cestovný doklad alebo občiansky preukaz (od 15 rokov veku) a Európsky zdravotný preukaz poistenca.
  • Peňažný obnos v Českých korunách podľa zváženia rodičov.
  • Malý darček do rodín, nakoľko deti budú ubytované v rodinách.
  • Lieky, ak dieťa užíva aj s rozpisom užívania.
  • Teplé oblečenie primerane počasiu. Pod kroj VŠETCI tielko, nátelník s dlhým rukávom, biele spodné prádlo, biele teplé ponožky. DIEVČATÁ pančušky telovej farby, sponky a gumky do vlasov (čierne alebo hnedé), lak na vlasy. Vypratý, naškrobený a vyžehlený kroj.