37 rokov nepretržitej činnosti pri zachovávaní ľudových tradícii regiónu Turiec

Malinovského 5/25, P.O.Box 135
036 01 Martin, SLOVENSKO

Ján Linceni - organizačný vedúci/organizational leaders
mobil: +421 905 839 779

Božena Kočalková - umelecká vedúca/artistic director
mobil: +421 903 516 414

dfsturiec@dfsturiec.sk
počítadlo.abz.cz

Informácia pre rodičov Šumiac- Telgart

27.08.2018 17:48

Stretnutie rodičov v CVČ Kamarát dňa 28. 8. 2018 o 16:30 hod.

Program:

Informácie o pobyte DFS Turiec v Šumiaci a vystúpenie DFS Turiec v Telgárte v dňoch 30. 8. – 1. 9. 2018 hod.

 

Zraz účastníkov v CVČ Kamarát o 8:30 – 9:00 hod.

 

  • Zaplatiť účastnícky poplatok v utorok na stretnutí rodičov dňa 28. 8. 2018 alebo v deň odchodu vo štvrtok 30. 8. 2018
  • Kontrola kartičiek poistenca , nahlásiť prípadnú alergiu.
  • Pokiaľ deti berú lieky tak pribaliť.
  • Na túru :  vhodné oblečenie. malý batoh, fľašku na vodu.
  • Informácie z INFOBLESKU 2-2018  sú platné.
  • Predpokladaný návrat  v sobotu 1. 9. 2018 o 20:00 hod.