37 rokov nepretržitej činnosti pri zachovávaní ľudových tradícii regiónu Turiec

Malinovského 5/25, P.O.Box 135
036 01 Martin, SLOVENSKO

Ján Linceni - organizačný vedúci/organizational leaders
mobil: +421 905 839 779

Božena Kočalková - umelecká vedúca/artistic director
mobil: +421 903 516 414

dfsturiec@dfsturiec.sk
počítadlo.abz.cz

Informácia pre chlapcov na 7.12.2018

05.12.2018 20:28

 

Piatok 7.12. 2018      

15:00 hod.

:

Zraz účinkujúcich chlapcov v CVČ Kamarát. Vystúpenie sa koná o 16:00 v reštaurácii MIA pre Slovenské národné múzeum - Dok. centrum českej kultúry na Slovensku. /10 min/

Preprava autami