37 rokov nepretržitej činnosti pri zachovávaní ľudových tradícii regiónu Turiec

Malinovského 5/25, P.O.Box 135
036 01 Martin, SLOVENSKO

Ján Linceni - organizačný vedúci/organizational leaders
mobil: +421 905 839 779

Božena Kočalková - umelecká vedúca/artistic director
mobil: +421 903 516 414

dfsturiec@dfsturiec.sk
počítadlo.abz.cz

Informácia na vystúpenie do Východnej

15.08.2018 13:35

DFS Turiec sa zúčastňuje dňa 18. 8. 2018 vystúpenia na III. ročníku memoriálu Jožka Majerčíka vo Východnej.

  • Zraz účastníkov vystúpenia je o 6:30 hod. v CVČ Kamarát.
  • Občerstvenie zabezpečuje usporiadateľ.
  • Oblečenie prispôsobiť počasiu.
  • Predpokladaný návrat o 19:00 hod.

***Zobrať si sebou súborove tričko***