40 rokov nepretržitej činnosti pri zachovávaní ľudových tradícii regiónu Turiec

Malinovského 5/25, P.O.Box 135
036 01 Martin, SLOVENSKO

Ján Linceni - organizačný vedúci/organizational leaders
mobil: +421 905 839 779

dfsturiec@dfsturiec.sk

 

 

Info 19-2022 k sústredeniu DFS Turiec 12.-13.11.2022 TU

 

 

 

počítadlo.abz.cz

Info 17-2022 sústredenie DFS Turiec dňa 22.-23.10.2022

19.10.2022 10:50