37 rokov nepretržitej činnosti pri zachovávaní ľudových tradícii regiónu Turiec

Malinovského 5/25, P.O.Box 135
036 01 Martin, SLOVENSKO

Ján Linceni - organizačný vedúci/organizational leaders
mobil: +421 905 839 779

Božena Kočalková - umelecká vedúca/artistic director
mobil: +421 903 516 414

dfsturiec@dfsturiec.sk

 

28. 4. 2019 Krajska prehliadka Kubínske krpčeky TU

30.4.2019 Výchovný koncert  pre deti MŠ v CVČ Kamarát TU

30. 4. 2019 Stavanie mája v Košťanoch nad Turcom TU

31 .5. 2019 MDD Divadelné námestie

1.6.2019 Valčianska dolina 

1.6.2019 Múzeum požiarnej techniky Priekopa - 90. skautov v Martine - vystúpenie  v riešení

8.6.2019 MDD DFS Turiec - chata Osikovo

9.6.2019 MSD  35. výročie TSF 

BLIŽŠIE INFORMÁCIE POSTUPNE PO AKTUALIZÁCII

Informácie o poskytnutí 2%  Tu

počítadlo.abz.cz

"Husličky z javora" a "O zlatú guľôčku" - VÝSLEDKY

09.03.2016 13:15

Regionálna súťažná prehliadka "Husličky z javora" a "O zlatú guľôčku"
Kedy: 12.3.2016 od 9,00 hod
Kde: veľká sála CVČ Kamarát

Deti, ktoré účinkujú (speváci a ĽH) sa stretnú v CVČ Kamarát o 7,30 hod. Nezbudnúť zo sebou zobrať dobrú náladu a niečo na zajedenie a pitie (nezabezpečuje organizátor, t. j. Turčianske kultúrne stredisko v Martine).

Všetkým účinkujúcim veľmi ďakujeme za ich výkon. Boli ste všetci vynikajúci!!!!!

Výsledky

V kategórii ľudové hudby bola naša ĽH Javorček ocenená strieborným pásmom

          

V kategórii detských speváckych skupín

  •    dievčenská spevácka skupina bola ocenená zlatým pásmom a návrhom na postup na krajskú prehliadku
  •    chlapčenská spevácka skupina bola ocenená zlatým pásmom

         

         

V kategórii sólistov inštrumentalistov

  • Tomáš Ovsianka a Justín Botur  za hru na 6 dierkovej píštalke boli ocenení strieborným pásmom

V kategórii sólistov spevákov

  • Jakub Veloch , Veronika Krčméryová boli ocenení zlatým pásmom a Alexandra Ovsianková bola ocenená strieborným  pásmom a zároveň postupom na finálový koncert "O zlatú guľôčku"  počas 32. ročníka Turčianskych slávností folklóru