37 rokov nepretržitej činnosti pri zachovávaní ľudových tradícii regiónu Turiec

Malinovského 5/25, P.O.Box 135
036 01 Martin, SLOVENSKO

Ján Linceni - organizačný vedúci/organizational leaders
mobil: +421 905 839 779

Božena Kočalková - umelecká vedúca/artistic director
mobil: +421 903 516 414

dfsturiec@dfsturiec.sk

 

28. 4. 2019 Krajska prehliadka Kubínske krpčeky TU

30.4.2019 Výchovný koncert  pre deti MŠ v CVČ Kamarát TU

30. 4. 2019 Stavanie mája v Košťanoch nad Turcom TU

31 .5. 2019 MDD Divadelné námestie

1.6.2019 Valčianska dolina 

1.6.2019 Múzeum požiarnej techniky Priekopa - 90. skautov v Martine - vystúpenie  v riešení

8.6.2019 MDD DFS Turiec - chata Osikovo

9.6.2019 MSD  35. výročie TSF 

BLIŽŠIE INFORMÁCIE POSTUPNE PO AKTUALIZÁCII

Informácie o poskytnutí 2%  Tu

počítadlo.abz.cz

Hasičské dni 17.9.2016 ZRUŠENÉ

14.09.2016 07:56

17. 9. 2016 sobota - "Hasičské dni" v areáli SIM Martin - Priekopa  ZRUŠENÉ

  •     zraz všetkých účinkujúcich (1.sk, 2.sk, 3.sk, ĽH)  o 12,00 hod. v CVČ Kamarát
  •     všetci účinkujúci sa presunú spoločne autobusom do areáli SIM v Martine - Priekope
  •     podľa pokynov organizátora sa zložíme v niektorom z objektov Hasičského múzea, prezlečieme do krojov
  •     DFS Turiec účinkuje o 13,45 hod. (všetky skupiny a ĽH Javorček)
  •     organizátor zabezpečí niečo chutné na obed
  •     návrat do CVČ Kamarát spoločne autobusom o cca 15,30 hod. Všetky kroje sa odovzdajú späť do krojárne!!!