37 rokov nepretržitej činnosti pri zachovávaní ľudových tradícii regiónu Turiec

Malinovského 5/25, P.O.Box 135
036 01 Martin, SLOVENSKO

Ján Linceni - organizačný vedúci/organizational leaders
mobil: +421 905 839 779

Božena Kočalková - umelecká vedúca/artistic director
mobil: +421 903 516 414

dfsturiec@dfsturiec.sk
počítadlo.abz.cz

Valné zhromaždenie OZ DFS Turiec a fašiangové posedenie 2018

24.01.2018 07:19

VÝBOR DETSKÉHO FOLKLÓRNEHO SÚBORU TURIEC, občianske združenie pozýva svojich členov na VALNÉ  ZHROMAŽDENIE Občianskeho združenia DFS Turiec, ktoré sa uskutoční dňa 10. februára 2018 o 13:30 hod. v sídle DFS Turiec – CVČ KAMARÁT

PROGRAM:

 1.  Zahájenie rokovania
 2.  Voľba pracovných komisií
 3.  Správa o činnosti za rok 2017
 4.  Správa o hospodárení za rok 2017
 5.  Správa DR
 6.  Návrh plánu činnosti na rok 2018
 7.  Návrh rozpočtu na rok 2018
 8.  Voľba členov výboru OZ a dozornej rady na roky 2018 – 2020
 9.  Prijatie nových členov DFS Turie, OZ
 10.  Diskusia
 11.  Návrh na uznesenie
 12.  Záver

ÚČASŤ VŠETKÝCH ČLENOV JE POVINNÁ !

Zároveň Vás srdečne pozývame  na  batôžkové  posedenie pod názvom "Fašinag sa už kráti...", ktoré sa uskutoční dňa 10. februára 2018  o 14:30 hod.(t.j. ihneď po skončení valného zhromaždenia) v sídle DFS Turiec – CVČ Kamarát.

Program zabezpečia deti a dospelý DFS Turiec.

Súčasťou  fašiangovania bude súťaž o najchutnejšiu a na vzhľad najlepšie vyzerajúci šišku alebo fánku.

Hodnotiace  vzorky, ale aj niečo malé v batôžku na občerstvenie, si  treba priniesť so sebou.

Víťazi  budú odmenení vecnou cenou.

 

TEŠÍME SA  NA  STRETNUTIE S VAMI :-)

INFOBLESK 1/2018 na stiahnutie.