37 rokov nepretržitej činnosti pri zachovávaní ľudových tradícii regiónu Turiec

Malinovského 5/25, P.O.Box 135
036 01 Martin, SLOVENSKO

Ján Linceni - organizačný vedúci/organizational leaders
mobil: +421 905 839 779

Božena Kočalková - umelecká vedúca/artistic director
mobil: +421 903 516 414

dfsturiec@dfsturiec.sk
počítadlo.abz.cz

Dodatok k Infoblesku 2-2018 Šumiac- Telgart

03.08.2018 17:28

 Dodatok k Infoblesku 2/2018 ŠUMIAC – TELGART

Výpis zo zasadnutia predsedníctva OZ DFS Turiec 24. 7. 2018

Prázdninové putovanie Šumiac 30.8.- 1.9.2018

  • Podľa návratiek je prihlásených 54 detí , 4 rodičia, 7 vedenie DFS

Žiadame rodičov, ktorí majú záujem a ešte sa neprihlásili, môžu tak urobiť cestou e- mailu: dfsturiec@dfsturiec.sk; do 10. 8. 2018.

  • Kalkulácia stravy z reštauračného zariadenia je nasledovná: 19,00 €/dieťa do 10 r za pobyt, 21,60 €/dieťa nad 10r a dospelý za pobyt, náklady strava Šumiac spolu 1312.00 € (2x večera, 2x obed 2x raňajky) , dva dni dopredu nahlásiť presný počet stravníkov.
  • Je nutné ešte zabezpečiť obed po vystúpení v Telgárte.

   Strava je zabezpečená, stravu poskytne organizátor podujatia.

Uznesenie 13-2018    Prítomní členovia výboru OZ DFS navrhli výšku poplatku v sume, ktorý bol aj následne  odsúhlasený: 10€/dieťa do 10r aj nad 10r/pobyt, dospelý 22€/pobyt. Umelecké vedenie bude mať pobyt hradený v plnej výške zo zdrojov OZ DFS Turiec. DFS Turiec zabezpečuje 50% stravného, pitný režim a dopravu

Uznesenie 16-2018 ZŠ v Šumiaci si buduje svojpomocne novú  knižnicu pre žiakov. Nakoľko DFS Turiec bude počas pobytu v Šumiaci ubytovaný v ZŠ bezplatne,  recipročne je možnosť darovať  knihy /pokiaľ by mali skončiť v zberných surovinách/ do novej školskej knižnice Základnej školy v obci Šumiac, cca 2-3 knihy/člen DFS Turiec. Napriek tomu, že je to v uznesení je to skôr prosba a ochota pomôcť.