37 rokov nepretržitej činnosti pri zachovávaní ľudových tradícii regiónu Turiec

Malinovského 5/25, P.O.Box 135
036 01 Martin, SLOVENSKO

Ján Linceni - organizačný vedúci/organizational leaders
mobil: +421 905 839 779

Božena Kočalková - umelecká vedúca/artistic director
mobil: +421 903 516 414

dfsturiec@dfsturiec.sk
počítadlo.abz.cz

9. a 10. 2018 DFF v Detve a 34. ročník TSF

07.06.2018 06:11

9. 6. 2017  "Hrajte nám husličky", detský folklórny festival v Detve

  • Zraz účinkujúcich o 6,15 hod v CVČ Kamarát.
  • Vystúpenie platí pre 1., 2. skupinu, vybrané deti 3. skupiny a DĽH Javorček.
  • Podrobnosti a pokyny boli oznámené deťom vo štvrtok 7.6.2018.
  • Návrat do Martina o cca 23,00 hod. do CVČ Kamarát.

10. 6. 2017  "34. ročník Turčianskych slávností folklóru" v MSD v Jahodníckych hájoch v Martine

  • Zraz účinkujúcich o 9,00 hod. v CVČ Kamarát.
  • Vystúpenie platí pre 1., 2., 3. skupinu a DĽH Javorček.
  • Nezabudnúť zobrať zo sebou pitie a niečo chutné na zajedenie a samozrejme oblečenie primerané počasiu.
  • Viac informácií priamo v dejisku TSF.