37 rokov nepretržitej činnosti pri zachovávaní ľudových tradícii regiónu Turiec

Malinovského 5/25, P.O.Box 135
036 01 Martin, SLOVENSKO

Ján Linceni - organizačný vedúci/organizational leaders
mobil: +421 905 839 779

Božena Kočalková - umelecká vedúca/artistic director
mobil: +421 903 516 414

dfsturiec@dfsturiec.sk

 

28. 4. 2019 Krajska prehliadka Kubínske krpčeky TU

30.4.2019 Výchovný koncert  pre deti MŠ v CVČ Kamarát TU

30. 4. 2019 Stavanie mája v Košťanoch nad Turcom TU

31 .5. 2019 MDD Divadelné námestie

1.6.2019 Valčianska dolina 

1.6.2019 Múzeum požiarnej techniky Priekopa - 90. skautov v Martine - vystúpenie  v riešení

8.6.2019 MDD DFS Turiec - chata Osikovo

9.6.2019 MSD  35. výročie TSF 

BLIŽŠIE INFORMÁCIE POSTUPNE PO AKTUALIZÁCII

Informácie o poskytnutí 2%  Tu

počítadlo.abz.cz

9.4.2018 vystúpenie OA v Martine

06.04.2018 08:15

9. 4. 2018 vystúpenie pre Obchodnú akadémiu v Martine

  • zostava účinkujúcich určená na skúške vo štvrtok 5. 4. 2018 (1. a 2. skupina)
  • Zraz účinkujúcich o 8,00 hod. v CVČ Kamarát.
  • Prezlek do krojov v CVČ Kamarát a návrat do CVČ Kamarát o cca 12,30 hod. Všetky kroje sa odkladajú do krojárne!!!