37 rokov nepretržitej činnosti pri zachovávaní ľudových tradícii regiónu Turiec

Malinovského 5/25, P.O.Box 135
036 01 Martin, SLOVENSKO

Ján Linceni - organizačný vedúci/organizational leaders
mobil: +421 905 839 779

Božena Kočalková - umelecká vedúca/artistic director
mobil: +421 903 516 414

dfsturiec@dfsturiec.sk
počítadlo.abz.cz

9.4.2018 vystúpenie OA v Martine

06.04.2018 08:15

9. 4. 2018 vystúpenie pre Obchodnú akadémiu v Martine

  • zostava účinkujúcich určená na skúške vo štvrtok 5. 4. 2018 (1. a 2. skupina)
  • Zraz účinkujúcich o 8,00 hod. v CVČ Kamarát.
  • Prezlek do krojov v CVČ Kamarát a návrat do CVČ Kamarát o cca 12,30 hod. Všetky kroje sa odkladajú do krojárne!!!