37 rokov nepretržitej činnosti pri zachovávaní ľudových tradícii regiónu Turiec

Malinovského 5/25, P.O.Box 135
036 01 Martin, SLOVENSKO

Ján Linceni - organizačný vedúci/organizational leaders
mobil: +421 905 839 779

Božena Kočalková - umelecká vedúca/artistic director
mobil: +421 903 516 414

dfsturiec@dfsturiec.sk
počítadlo.abz.cz

9.2.2018 - Lekársky ples 2018 AKTUALIZOVANÉ!!!!!

24.01.2018 07:13

9. 2. 2018 "Lekársky ples" JLF UK v hoteli Turiec, Martin

  • Viac o podujatí na plagáte
  • Platí pre 1. a 2. skupin a ĽH Javorček
  • Zraz účinkujúcich v CVČ Kamarát o 18,00 hod. Prezlek do krojov a presun peši do hotela Turiec. Po skončení vystúpenia presun do CVČ Kamarát, kroje sa odkladajú späť do krojárne.