37 rokov nepretržitej činnosti pri zachovávaní ľudových tradícii regiónu Turiec

Malinovského 5/25, P.O.Box 135
036 01 Martin, SLOVENSKO

Ján Linceni - organizačný vedúci/organizational leaders
mobil: +421 905 839 779

Božena Kočalková - umelecká vedúca/artistic director
mobil: +421 903 516 414

dfsturiec@dfsturiec.sk

 

Informácie o poskytnutí 2%  Tu

CANDRBÁL 2019 Tu

počítadlo.abz.cz

8. 12. 2016 Výchovný koncert pre deti MŠ a ZŠ

05.12.2016 11:19

Výchovný koncert sa uskutoční v CVČ Kamarát. Zraz členov DFS Turiec 3. skupiny je o 8:00 hod.