37 rokov nepretržitej činnosti pri zachovávaní ľudových tradícii regiónu Turiec

Malinovského 5/25, P.O.Box 135
036 01 Martin, SLOVENSKO

Ján Linceni - organizačný vedúci/organizational leaders
mobil: +421 905 839 779

Božena Kočalková - umelecká vedúca/artistic director
mobil: +421 903 516 414

dfsturiec@dfsturiec.sk

 

Informácie o poskytnutí 2%  Tu

CANDRBÁL 2019 Tu

počítadlo.abz.cz

6. 12. 2016 Mikuláš v meste Martin

05.12.2016 11:02

Vystúpenie  sa koná na Divadelnom námesti. Zraz členov DFS Turiec  je o 15:00 hod. v CVČ  Kamarát. Vystúpenia sa zúčastňuje 1.,2. skupina a DĽH.

UPOZORNENIE pre rodičov detí 3. skupiny.

Dňa 6. 12. 2016 budú mať deti 3.  kupiny normálnu skúšku o 16:30 hod.