37 rokov nepretržitej činnosti pri zachovávaní ľudových tradícii regiónu Turiec

Malinovského 5/25, P.O.Box 135
036 01 Martin, SLOVENSKO

Ján Linceni - organizačný vedúci/organizational leaders
mobil: +421 905 839 779

Božena Kočalková - umelecká vedúca/artistic director
mobil: +421 903 516 414

dfsturiec@dfsturiec.sk

 

28. 4. 2019 Krajska prehliadka Kubínske krpčeky TU

30.4.2019 Výchovný koncert  pre deti MŠ v CVČ Kamarát TU

30. 4. 2019 Stavanie mája v Košťanoch nad Turcom TU

31 .5. 2019 MDD Divadelné námestie

1.6.2019 Valčianska dolina 

1.6.2019 Múzeum požiarnej techniky Priekopa - 90. skautov v Martine - vystúpenie  v riešení

8.6.2019 MDD DFS Turiec - chata Osikovo

9.6.2019 MSD  35. výročie TSF 

BLIŽŠIE INFORMÁCIE POSTUPNE PO AKTUALIZÁCII

Informácie o poskytnutí 2%  Tu

počítadlo.abz.cz

35. výročie - organizačné pokyny pre účinkujúcich a rodičov AKTUALIZOVANÉ 24.11.2017

24.11.2017 06:54

30.11.2017 o 17,00 hod  "Sťahovanie rekvizít, hudobných nástrojov, KROJOV a ostatného do DO Strojár"

 • Pavidelná skúška PRE DETI NEBUDE.
 • Prosíme ochotných rodičov o pomoc pri sťahovaní rekvizít, hudobných nástrojov a ostatného technicko-organizačného zabezpečenia do DO Strojár. Stretneme sa v CVČ Kamarát o 17,00 hod.
 • VŠETKY KROJE DONIESŤ DO DO Strojár O 17,00 hod., kde budú ochotné ruky, ktoré ich preberú. Nezabudnúť zabaliť do kroja hrubé biele ponožky a dievčatá čierne alebo tmavo hnedé gumky a sponky do vlasov, hrebeň.

1. 12. 2017  o 10,00 hod   "Výchovný koncert pre ZŠ a MŠ slávnostného programu k 35. výročiu založenia DFS Turiec"

 • Platí pre celý súbor , t. j. deti 1., 2., 3.  skupiny  a ĽH Javorček.
 • Zraz účinkujúcich o 7,30 hod. v DO Strojár (zadný vchod od FAX Copy).
 • NEZABUDNÚŤ ZOBRAŤ ZO SEBOU: biele spodné prádlo (dievčatá a aj chlapci), niečo chutné na desiatu.
 • Rozchod na obed domov po skončení výchovného koncertu od cca. 11,45 hod.

1. 12. 2017 o 17,00 hod.  "1. uvedenie slávnostného programu k 35. výročiu založenia DFS Turiec"

 • Platí pre celý súbor , t. j. deti 1., 2., 3.  skupiny  a ĽH Javorček.
 • Zraz účinkujúcich o 14,00 hod v DO Strojár.
 • Prevzatie detí rodičmi od cca 19,30 hod.

2. 12. 2017 o 15,00 hod.  "2. uvedenie slávnostného programu k 35. výročiu založenia DFS Turiec"

 • Platí pre celý súbor , t. j. deti 1., 2., 3.  skupiny  a ĽH Javorček.
 • Zraz účinkujúcich o 10,00 hod v DO Strojár.
 • Spoločný obed všetkých účinkujúcich a vedúcich DFS Turiec.
 • Po skončení slávnostného programu sa všetci účinkujúci prezlečú do civilného oblečenia a kroje spolu s rekvizitami sa odložia v zákulisí DO Strojár. VŠETKY DETI A VEDÚCI DFS TURIEC SPOLOČNE PREJDÚ DO Penziónu Čierna pani na SPOLOČENSKÝ VEČER, KDE ICH BUDE ČAKAŤ  VEČERA A "VEĽKÉ PREKVAPENIE". Účinkujúce deti si neplatia vstupenky na spoločenské posedenie.
 • Prevzatie detí rodičmi v penzióne Čierna pani od cca 20,30 hod. 
 •