37 rokov nepretržitej činnosti pri zachovávaní ľudových tradícii regiónu Turiec

Malinovského 5/25, P.O.Box 135
036 01 Martin, SLOVENSKO

Ján Linceni - organizačný vedúci/organizational leaders
mobil: +421 905 839 779

Božena Kočalková - umelecká vedúca/artistic director
mobil: +421 903 516 414

dfsturiec@dfsturiec.sk
počítadlo.abz.cz

30. 6. 2018 "Turčianske medobranie a vodosláva

26.06.2018 21:11

30. 6. 2018  "Turčianske medobranie a vodosláva" v Necpaloch

  • Zraz účinkujúcich o 9,30 hod v CVČ Kamarát.
  • Vystúpenie platí pre vybraných členov 1., 2. a 3. skupiny a DĽH Javorček
  • Návrat do Martina do cca 16,00 hod. do CVČ Kamarát.