36 rokov nepretržitej činnosti pri zachovávaní ľudových tradícii regiónu Turiec

Malinovského 5/25, P.O.Box 135
036 01 Martin, SLOVENSKO

Ján Linceni - organizačný vedúci/organizational leaders
mobil: +421 905 839 779

Božena Kočalková - umelecká vedúca/artistic director
mobil: +421 903 516 414

dfsturiec@dfsturiec.sk

Sledujete Kalendár vystúpení 2018 

a Aktuality !

Informácie pre rodičov, výbor OZ a  vedenie DFS Turiec na dni 7. - 8. 12. 2018 TU

DFS TURIEC A JEHO HOSTIA

Predaj vstupeniek info TU

 Foto zo Šumiaca,

viac foto bude link na fecebooku 

počítadlo.abz.cz

30. 6. 2018 "Turčianske medobranie a vodosláva

26.06.2018 21:11

30. 6. 2018  "Turčianske medobranie a vodosláva" v Necpaloch

  • Zraz účinkujúcich o 9,30 hod v CVČ Kamarát.
  • Vystúpenie platí pre vybraných členov 1., 2. a 3. skupiny a DĽH Javorček
  • Návrat do Martina do cca 16,00 hod. do CVČ Kamarát.