37 rokov nepretržitej činnosti pri zachovávaní ľudových tradícii regiónu Turiec

Malinovského 5/25, P.O.Box 135
036 01 Martin, SLOVENSKO

Ján Linceni - organizačný vedúci/organizational leaders
mobil: +421 905 839 779

Božena Kočalková - umelecká vedúca/artistic director
mobil: +421 903 516 414

dfsturiec@dfsturiec.sk
počítadlo.abz.cz

30.4.2018 Stavanie májov

27.04.2018 17:40

30. 4. 2018  "Stavanie májov" v Sučanoch a Košťanoch n.T.

  • Zostava účinkujúcich určená na pravidelnej skúške vo štvrtok 26.4.2018.
  • Zraz účinkujúcich o 15,00 hod. v CVČ Kamarát.
  • Prezliekanie do krojov v CVČ Kamarát. 
  • Návrat do CVČ Kamarát o cca 20,00 hod.