36 rokov nepretržitej činnosti pri zachovávaní ľudových tradícii regiónu Turiec

Malinovského 5/25, P.O.Box 135
036 01 Martin, SLOVENSKO

Ján Linceni - organizačný vedúci/organizational leaders
mobil: +421 905 839 779

Božena Kočalková - umelecká vedúca/artistic director
mobil: +421 903 516 414

dfsturiec@dfsturiec.sk

!!! Doplnené vystúpenia !!! Sledujete Kalendár vystúpení 2018 

Viac informácií  k vystúpeniam v Aktualitách

17.7.2018 mimoriadna skúška DFS Turiec

18.7.2018 vystúpenie v MSD pre turistov z Rakuska

Skúška a vystúpenie 

Z R U Š E N É !!!

-----------

ĎAKUJEME za 2% z Vašich daní. Pomáhajú nám :-)

počítadlo.abz.cz

30.4.2018 Stavanie májov

27.04.2018 17:40

30. 4. 2018  "Stavanie májov" v Sučanoch a Košťanoch n.T.

  • Zostava účinkujúcich určená na pravidelnej skúške vo štvrtok 26.4.2018.
  • Zraz účinkujúcich o 15,00 hod. v CVČ Kamarát.
  • Prezliekanie do krojov v CVČ Kamarát. 
  • Návrat do CVČ Kamarát o cca 20,00 hod.