37 rokov nepretržitej činnosti pri zachovávaní ľudových tradícii regiónu Turiec

Malinovského 5/25, P.O.Box 135
036 01 Martin, SLOVENSKO

Ján Linceni - organizačný vedúci/organizational leaders
mobil: +421 905 839 779

Božena Kočalková - umelecká vedúca/artistic director
mobil: +421 903 516 414

dfsturiec@dfsturiec.sk
počítadlo.abz.cz

29. 6. 2018 FF Východná

26.06.2018 21:29

29. 6. 2018  "64. ročník FF Východná, program Turčianska záhradka nepoznaná, prebudená,ospievaná,...",  veľká scéna amfiteátra vo Východnej

 

  • Zraz účinkujúcich o 12,15 hod. v CVČ Kamarát.
  • Platí pre vybrané deti 1., 2., 3. skupiny a DĽH Javorček.
  • Návrat do CVČ Kamarát o cca 23,00 hod.