36 rokov nepretržitej činnosti pri zachovávaní ľudových tradícii regiónu Turiec

Malinovského 5/25, P.O.Box 135
036 01 Martin, SLOVENSKO

Ján Linceni - organizačný vedúci/organizational leaders
mobil: +421 905 839 779

Božena Kočalková - umelecká vedúca/artistic director
mobil: +421 903 516 414

dfsturiec@dfsturiec.sk

Sledujete Kalendár vystúpení 2018 

a Aktuality !

Informácie pre rodičov, výbor OZ a  vedenie DFS Turiec na dni 7. - 8. 12. 2018 TU

DFS TURIEC A JEHO HOSTIA

Predaj vstupeniek info TU

 Foto zo Šumiaca,

viac foto bude link na fecebooku 

počítadlo.abz.cz

29.4.2018 "Kubínske spievanky"

27.04.2018 17:33

29. 4. 2018  "Kubínske spievanky",  Dolný Kubín

  • Krajská postupová súťažná prehliadka detského hudobného folklóru.
  • Platí pre chlapčenskú spevácku skupinu, V. Krčméryovú a muzikantov ĽH Javorček.
  • Zraz účinkujúcich o 8,30 hod. v CVČ Kamarát.
  • Návrat do CVČ Kamarát o cca 20,00 hod.
  • Obed zabezpečený organizátorom.