37 rokov nepretržitej činnosti pri zachovávaní ľudových tradícii regiónu Turiec

Malinovského 5/25, P.O.Box 135
036 01 Martin, SLOVENSKO

Ján Linceni - organizačný vedúci/organizational leaders
mobil: +421 905 839 779

Božena Kočalková - umelecká vedúca/artistic director
mobil: +421 903 516 414

dfsturiec@dfsturiec.sk
počítadlo.abz.cz

29.4.2018 "Kubínske spievanky"

27.04.2018 17:33

29. 4. 2018  "Kubínske spievanky",  Dolný Kubín

  • Krajská postupová súťažná prehliadka detského hudobného folklóru.
  • Platí pre chlapčenskú spevácku skupinu, V. Krčméryovú a muzikantov ĽH Javorček.
  • Zraz účinkujúcich o 8,30 hod. v CVČ Kamarát.
  • Návrat do CVČ Kamarát o cca 20,00 hod.
  • Obed zabezpečený organizátorom.