37 rokov nepretržitej činnosti pri zachovávaní ľudových tradícii regiónu Turiec

Malinovského 5/25, P.O.Box 135
036 01 Martin, SLOVENSKO

Ján Linceni - organizačný vedúci/organizational leaders
mobil: +421 905 839 779

Božena Kočalková - umelecká vedúca/artistic director
mobil: +421 903 516 414

dfsturiec@dfsturiec.sk
počítadlo.abz.cz

28.9.2018 Turčiansky dvor - vystúpenie

26.09.2018 11:29

 DFS Turiec sa zúčastňuje dňa 28. 9. 2018 vystúpenia v Turčianskom dvore.

 Vystúpenia sa zúčastňuje  DĽH Javorček a štyri určené páry.

 Zraz v CVČ Kamarát je o 17:30 hod.  Do krojobv sa prezliekame v CVČ.

 Predpokladaný návrat o 20:15 hod.