37 rokov nepretržitej činnosti pri zachovávaní ľudových tradícii regiónu Turiec

Malinovského 5/25, P.O.Box 135
036 01 Martin, SLOVENSKO

Ján Linceni - organizačný vedúci/organizational leaders
mobil: +421 905 839 779

Božena Kočalková - umelecká vedúca/artistic director
mobil: +421 903 516 414

dfsturiec@dfsturiec.sk
počítadlo.abz.cz

24. - 25. 3. 2018 vystúpenie v Strečne

16.03.2018 08:11

Spoločné vystúpenie DFSk Hajovček zo Strečna a DFS Turiec

24. 3. 2018 o 17,00 hod.  "Do tej Ameriky, na tí podľesňíki",  KD v Strečne

  • Plagát podujatia.
  • Platí pre 1., 2. skupinu, výber z 3. skupiny a ĽH Javorček.
  • Zraz účinkujúcich o cca 14,00 hod. v CVČ Kamarát.
  • Návrat do CVČ Kamarát o cca 21,30 hod. Všetky časy odchodov a príchodov a organizačné pokyny budú upresnené najneskôr vo štvrtok 22.3.2018

25. 3. 2018 o 17,00 hod.  "Do tej Ameriky, na tí podľesňíki",  KD v Strečne

  • Platí pre 1., 2. skupinu, výber z 3. skupiny a ĽH Javorček.
  • Zraz účinkujúcich o cca 14,00 hod. v CVČ Kamarát.
  • Návrat do CVČ Kamarát o cca 19,30 hod. Všetky časy odchodov a príchodov budú upresnené najneskôr vo štvrtok 22.3.2018