37 rokov nepretržitej činnosti pri zachovávaní ľudových tradícii regiónu Turiec

Malinovského 5/25, P.O.Box 135
036 01 Martin, SLOVENSKO

Ján Linceni - organizačný vedúci/organizational leaders
mobil: +421 905 839 779

Božena Kočalková - umelecká vedúca/artistic director
mobil: +421 903 516 414

dfsturiec@dfsturiec.sk

 

28. 4. 2019 Krajska prehliadka Kubínske krpčeky TU

30.4.2019 Výchovný koncert  pre deti MŠ v CVČ Kamarát TU

30. 4. 2019 Stavanie mája v Košťanoch nad Turcom TU

31 .5. 2019 MDD Divadelné námestie

1.6.2019 Valčianska dolina 

1.6.2019 Múzeum požiarnej techniky Priekopa - 90. skautov v Martine - vystúpenie  v riešení

8.6.2019 MDD DFS Turiec - chata Osikovo

9.6.2019 MSD  35. výročie TSF 

BLIŽŠIE INFORMÁCIE POSTUPNE PO AKTUALIZÁCII

Informácie o poskytnutí 2%  Tu

počítadlo.abz.cz

24. - 25. 3. 2018 vystúpenie v Strečne

16.03.2018 08:11

Spoločné vystúpenie DFSk Hajovček zo Strečna a DFS Turiec

24. 3. 2018 o 17,00 hod.  "Do tej Ameriky, na tí podľesňíki",  KD v Strečne

  • Plagát podujatia.
  • Platí pre 1., 2. skupinu, výber z 3. skupiny a ĽH Javorček.
  • Zraz účinkujúcich o cca 14,00 hod. v CVČ Kamarát.
  • Návrat do CVČ Kamarát o cca 21,30 hod. Všetky časy odchodov a príchodov a organizačné pokyny budú upresnené najneskôr vo štvrtok 22.3.2018

25. 3. 2018 o 17,00 hod.  "Do tej Ameriky, na tí podľesňíki",  KD v Strečne

  • Platí pre 1., 2. skupinu, výber z 3. skupiny a ĽH Javorček.
  • Zraz účinkujúcich o cca 14,00 hod. v CVČ Kamarát.
  • Návrat do CVČ Kamarát o cca 19,30 hod. Všetky časy odchodov a príchodov budú upresnené najneskôr vo štvrtok 22.3.2018