36 rokov nepretržitej činnosti pri zachovávaní ľudových tradícii regiónu Turiec

Malinovského 5/25, P.O.Box 135
036 01 Martin, SLOVENSKO

Ján Linceni - organizačný vedúci/organizational leaders
mobil: +421 905 839 779

Božena Kočalková - umelecká vedúca/artistic director
mobil: +421 903 516 414

dfsturiec@dfsturiec.sk

Sledujete Kalendár vystúpení 2018 

a Aktuality !

 

 

 

 

počítadlo.abz.cz

22.9.2018 Dubovské spievanky

18.09.2018 11:48

  Info pre účinkujúcich 22.-9.-2018-Dubove (2).jpg (740624) zostava bude určená v utorok  18.9.2018 na skúške DFS Turiec

  Dubovske spievanky.jpg (102066)