37 rokov nepretržitej činnosti pri zachovávaní ľudových tradícii regiónu Turiec

Malinovského 5/25, P.O.Box 135
036 01 Martin, SLOVENSKO

Ján Linceni - organizačný vedúci/organizational leaders
mobil: +421 905 839 779

Božena Kočalková - umelecká vedúca/artistic director
mobil: +421 903 516 414

dfsturiec@dfsturiec.sk
počítadlo.abz.cz

22.2.2018 SÚSTREDENIE

16.02.2018 08:11

Sústredenie DFS Turiec - príprava na súťaž "Husličky z javora"

Kedy a kde: vo štvrtok 22. 2. 2018 v CVČ Kamarát

  • v čase 9,30 - 12,00 hod platí pre muzikantov ĽH Javorček a spevy veľké dievčatá
  • v čase od 11,00 hod píšťalkári
Nezabudnúť zobrať zo sebou:
  • pitný režim a niečo chutné na desiatu,
  • dobrú náladu :-)