37 rokov nepretržitej činnosti pri zachovávaní ľudových tradícii regiónu Turiec

Malinovského 5/25, P.O.Box 135
036 01 Martin, SLOVENSKO

Ján Linceni - organizačný vedúci/organizational leaders
mobil: +421 905 839 779

Božena Kočalková - umelecká vedúca/artistic director
mobil: +421 903 516 414

dfsturiec@dfsturiec.sk
počítadlo.abz.cz

21.9.2018 Campo di Martin

18.09.2018 10:59

  info pre účinkujúcich : 21.-9.-2018-Košúty.jpg (663102) zostava bude určená v utorok  18.9.2018 na skúške DFS Turiec

                                     Campo di Martin.jpg (98795)