37 rokov nepretržitej činnosti pri zachovávaní ľudových tradícii regiónu Turiec

Malinovského 5/25, P.O.Box 135
036 01 Martin, SLOVENSKO

Ján Linceni - organizačný vedúci/organizational leaders
mobil: +421 905 839 779

Božena Kočalková - umelecká vedúca/artistic director
mobil: +421 903 516 414

dfsturiec@dfsturiec.sk

 

Informácie o poskytnutí 2%  Tu

CANDRBÁL 2019 Tu

počítadlo.abz.cz

20. 12. 2016 vystúpenie pre TV TURIEC

18.12.2016 00:00

Dňa 20. 12. 2016 sa uskutoční mimoriadné vystúpenie DFS Turiec  pre TV Turiec z príležitosti 20. výročia vzniku TV. 

Upozornenie pre rodičov!

Dňa 20. 12. 2016 je posledná skúška DFS TURIEC  a platí pre všetky deti. Z prítomných na skúške budú vybrané deti, ktoré sa zúčastnia   20. 12. 2016 o 18:00 hod. v kine Moskva  vystúpenia pre TV Turiec. Najneskôr do 19:00 hod. by sme mali byť v CVČ.