37 rokov nepretržitej činnosti pri zachovávaní ľudových tradícii regiónu Turiec

Malinovského 5/25, P.O.Box 135
036 01 Martin, SLOVENSKO

Ján Linceni - organizačný vedúci/organizational leaders
mobil: +421 905 839 779

Božena Kočalková - umelecká vedúca/artistic director
mobil: +421 903 516 414

dfsturiec@dfsturiec.sk

 

Informácie o poskytnutí 2%  Tu

CANDRBÁL 2019 Tu

počítadlo.abz.cz

18.12.2016 Rímskokatolícky Kostol sv. Martina

10.12.2016 00:00

 Vianočný koncert - pre Občianske združenie Amazonky.  Vystúpenia sa zúčastňujú určení členovia I., II. skupiny a ĎĽH. Zraz účinkujúcich je o 17:30 hod. v CVČ Kamarát.