37 rokov nepretržitej činnosti pri zachovávaní ľudových tradícii regiónu Turiec

Malinovského 5/25, P.O.Box 135
036 01 Martin, SLOVENSKO

Ján Linceni - organizačný vedúci/organizational leaders
mobil: +421 905 839 779

Božena Kočalková - umelecká vedúca/artistic director
mobil: +421 903 516 414

dfsturiec@dfsturiec.sk
počítadlo.abz.cz

14. 8. a 16. 8. 2018 Mimoriadna skúška DFS Turiec

03.08.2018 15:25

 Dňa   14.8. a 16. 8. 2018 /v utorok a štvrtok/  sa uskutočni mimoriadna skúška DFS Turiec o 17:00 hod. v CVČ Kamarát. Skúšky sa zúčastňujú členovia DFS Turiec a ĽH, ktorí sa nahlásili, že budú k dispozícií na vystúpenie dňa 18. 8. .2018 vo Východnej na podujatí „Memoriál Jožka Majerčíka“.

Informácia na vystúpenie DFS Turiec dňa 18. 8. 2018 vo Východnej bude poskytnutá na skúške DFS Turiec dňa 14. alebo 16. 8. 2018, prípadne na webovej stránke DFS Turiec najneskôr do 16. 8. 2018.