37 rokov nepretržitej činnosti pri zachovávaní ľudových tradícii regiónu Turiec

Malinovského 5/25, P.O.Box 135
036 01 Martin, SLOVENSKO

Ján Linceni - organizačný vedúci/organizational leaders
mobil: +421 905 839 779

Božena Kočalková - umelecká vedúca/artistic director
mobil: +421 903 516 414

dfsturiec@dfsturiec.sk

Upozornenie!

 akcie DFS Turiec sú až do odvolania pozastavené prípadne zrušené TU

 

počítadlo.abz.cz

13. 8. 2019 Mimoriadna skúška

09.08.2019 14:38