37 rokov nepretržitej činnosti pri zachovávaní ľudových tradícii regiónu Turiec

Malinovského 5/25, P.O.Box 135
036 01 Martin, SLOVENSKO

Ján Linceni - organizačný vedúci/organizational leaders
mobil: +421 905 839 779

Božena Kočalková - umelecká vedúca/artistic director
mobil: +421 903 516 414

dfsturiec@dfsturiec.sk
počítadlo.abz.cz

11.3.2018 - súťaž "Husličky z javora"

07.03.2018 07:47

11. 3. 2018  regionálna postupová súťažná prehliadka "Husličky z javora" a regionálna prehliadka sólistov spevákov "O zlatú guľôčku" v CVČ Kamarát, Martin