37 rokov nepretržitej činnosti pri zachovávaní ľudových tradícii regiónu Turiec

Malinovského 5/25, P.O.Box 135
036 01 Martin, SLOVENSKO

Ján Linceni - organizačný vedúci/organizational leaders
mobil: +421 905 839 779

Božena Kočalková - umelecká vedúca/artistic director
mobil: +421 903 516 414

dfsturiec@dfsturiec.sk

 

28. 4. 2019 Krajska prehliadka Kubínske krpčeky TU

30.4.2019 Výchovný koncert  pre deti MŠ v CVČ Kamarát TU

30. 4. 2019 Stavanie mája v Košťanoch nad Turcom TU

31 .5. 2019 MDD Divadelné námestie

1.6.2019 Valčianska dolina 

1.6.2019 Múzeum požiarnej techniky Priekopa - 90. skautov v Martine - vystúpenie  v riešení

8.6.2019 MDD DFS Turiec - chata Osikovo

9.6.2019 MSD  35. výročie TSF 

BLIŽŠIE INFORMÁCIE POSTUPNE PO AKTUALIZÁCII

Informácie o poskytnutí 2%  Tu

počítadlo.abz.cz

15.1.2017

18.12.2016 16:42

  UPRESNENÉ  INFORMÁCIE NA NEDEĽNAJŠIE  FOTENIE DFS TURIEC V MSD JAHODNÍCKE HÁJE

15. 1. 2017

Miesto konania: MSD Jahodnícke háje

Zraz:

 I. a II. skupina o 8:30 hod. na parkovisku pred MSD.

III.  skupina  o 10:30 hod. do 11:00 hod. príchod do MSD spodnou bránou do objektu Moškovec / na vrátnici vedia o nás/.

Deti – teplo sa  obliecť, doniesť si kroj, niečo na jedenie.

Fotenie by malo trvať do 14:00 hod.