37 rokov nepretržitej činnosti pri zachovávaní ľudových tradícii regiónu Turiec

Malinovského 5/25, P.O.Box 135
036 01 Martin, SLOVENSKO

Ján Linceni - organizačný vedúci/organizational leaders
mobil: +421 905 839 779

Božena Kočalková - umelecká vedúca/artistic director
mobil: +421 903 516 414

dfsturiec@dfsturiec.sk

Kalendár vystúpeni a informácie  na mesiac júl, august 

/akt. 3.7.2020/ TU

Informácia 

Pokiaľ máte pre DFS TURIEC

vyplnené tlačivo na 2%  odovzdať ho môžete na príslušnom DU v mieste bydliska 

XXX - termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane) : 

možno podať do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie

ĎAKUJEME VÁM ZA PODPORU. 

-

 

 

počítadlo.abz.cz

ČLENOVIA SÚBORU

Umelecké vedenie

Božena Kočalková – umelecká vedúca
Ján Linceni – organizačný vedúci
Mgr. Alena Havlínová – tanečný pedagóg, umelecká vedúca
Ing. Antonín Havlín – tanečný pedagóg
Mgr. Zuzana Dejčíková – vedúci hlasový pedagóg
Mgr. Monika Barabášová – hlasový pedagóg
Helena Dejčíková – krojárka, hospodár
MUDr. Pavol Dvoran – umelecký vedúci ĽH Javorček, hudobný pedagóg
Mgr. Ľubica Paulíková – tanečný pedagóg
Bc. Ľubica Podhorská - tanečný pedagóg, grafik
RNDr. Katarína O´Brien – hudobný prdagóg, dychové nástroje
 

Externí spolupracovníci
Ing. Peter Králiček – choreograf

 

Tanečníci a speváci

          CHlapci Dievčatá Dievčatá

Baláž Vojtech
Benko Václav
Cingel Adam František
Čížek Timotej
Čulý Andrej
Havlín Samuel
Heriban Theo
Kohút Dominik
Novosad David
Ovsianka Tomáš
Paškuliak Matej
Prídavka Matej
Ripka Kristián
Sňahničan Jerguš
Zelenák Lukáš
Zelenák Matej
Žilinrc Richard

Balážová Lucia
Beňová Tamara
Biringerová Eleonóra
Bocková Barbora
Bocková Zuzana
Boturová Anna Mária
Boturová Magdaléna Žofia
Brnová Nina
Dolníková Radka
Erteľová Laura
Florišová Dominika
Geročová Patrícia
Gregorová Simona
Havlínová Zuzana
Holotová Tatiana
Húsková Tereza
Chalupková Anna Mária
Jančiová Anna Mária
Janíčková Lucia
Kalinčáková Marína
Kapalová Zuzana
Kapráliková Kristína
Kašubová Alexandra
Klencová Lenka
Kmeťová Juliana
Kmeťová Tamara
Kňazková Katarína
Kňazková Karin
Kolenová Nina
Kozáková Katarína

 

 

Krčméryová Veronika
Krileková Andrea
Krištofíková Paulína
Kubičinová Romana
Lutišanová Eliška
Martinčeková Adriana
Môciková Sára
Paulíková  Lesia
Paulíková Timea
Paulíková Júlia
Peričková Eliška
Poloncová Nela
Puchelová Anna Mária
Puchelová Sára
Rošteková Simona
Sálusová Katarína
Skuhrová Sofia
Spišáková Laura
Stupková Simona
Stupková Veronika
Šichtová Katarína
Šichtová Miriam
Šichtová Zuzana
Šindlerová Olívia
Tvarožná Selena
Ursínyová Klára
Volnová Liana
Švábiková Alica
Žilincová Izabela

 

Muzikanti ľudovej hudby JAVORČEK

   Celerínová Zuzana - husle                           Jankulár Tobias - husle
   Čížeková Tereza - cimbal                            Hebboul Sabrína - husle  
   Hatara Daniel - kontra husle                      Sňahničan Jerguš - husle
   Botur Justín - kontrabas                            Poloncová Petrana - cimbal
   Ramšík Andrej - akordeón                          Kramár Marián - husle

  Linceni Ján - akordeón

 

 

Dátum poslednej aktualizácie: 1. 10.

 2019